Sveriges leopardgeckoförening (SLGF) är en förening som vänder sig till dig som på något sätt är intresserad av leopardgeckos, oavsett om du haft leopardgeckos i flera år eller precis funderar på att skaffa en.

Medlemskap i SLGF erhålles genom att maila din medlemsansökan till föreningen. Invänta svarsmail och sedan betalas medlemsavgiften in till SLGFs bankgiro. Märk din ansökan med "Medlemskap". I ansökan behöver du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, personnummer (år-mån-dag) och eventuella familjemedlemmar med deras uppgifter. Är du uppfödare så ange även gärna ev. uppfödarnamn och hemsideadress.
Glöm inte att läsa igenom stadgarna innan du ansöker om medlemskap (se Om SLGF).


Avgiften år 2017 (jan-dec)
Medlemskap: 150 kr
Familjemedlem: 25 kr (sammanbor med fullbetalande SLGF-medlem)
Ungdomsmedlem: 45 kr (till och med året man fyller 18 år)


Som medlem stödjer du arbet med att sprida information och kunskap om leopardgeckos och dess skötsel. Medlemsavgiften går blandannat till tryckmaterial och kostnader för informationsbord på reptilmässor. Du som medem kan få stöd och råd av erfarna leopardgeckoägare via mail eller hänvisas vidare till den informationen du söker. Medlemskapet ger dig tillgång till utskrivningsbara skötselråd, försäljnings- och stamtavlemallar. Du får möjlighet att använda en speciell SLGFs loga på t.ex. din hemsida där det står att du är medlem.

Föder du upp leopardgeckos måste du följa SLGFs u ppfödarregler (se under rubriken Uppfödare) och det finns då även för dig en specialutformad loga att använda. Logan kan användas t.ex. vid marknadsföring och försäljning. Logan är som ett sigill för ansvarsfull och seriös uppfödning med välmående leopardgeckos.

Som medlem får du en gång om året inbjudan till vårat årsmöten via mail.

Välkommen med din medlemsansökan!


Skicka din medlemsansökan direkt till SLGF här:

Ditt förnamn:
Ditt efternamn:
Din adress:
Din postadress:
Ditt personnummer (år-mån-dag):
E-Mail:
Hemsida (url):
Ev. uppfödaruppgifter eller annat du vill meddela SLGF: