Forum och försäljningssidor:
SLGF på Facebook
Geckoforum
Repti.net
Zoonen
Terrariedjur.se

Lagar som berör leopardgeckos:
Lagen L80
Jordbruksverket om reptiler.
Införsel av reptiler.
Regler vid transport.


Butiker med foder och tillbehör:
Cricket Express

Maila oss gärna förslag på länkar som du tycker kan vara bra.