Delina

Kön: Hona

Morph: Baldy Super Hypo Tangerine carrottail. (pure, no hets.)

Född: 2010-03

Uppfödare: Team Artlinks Geckos.

Parad med Aton, 2016.