Sita

Kön: Hona

Morph: Tangerine Bandit.

Född: 2013-x-x

Uppfödare: Rocksy Geckos, Sverige.

Ägg i kläckaren. Parad med Izaiah, 2016.